Facebook YouTube

Kontaktirajte nas

* Polja sa zvijezdicom su obavezna

Putnička agencija Eklata

ID: HR-AB-21-060077916
Osječka 11, 21 000 Split

Tel: + 385 21 544 232
+ 385 21 543 766
+ 385 21 543 806
Fax: + 385 21 543 805
email: info@eklata.com
web: www.eklata.com
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8 do 16 sati

Putnička agencija Eklata d.o.o.
Svojstvo: Organizator putovanja
Osječka 11, 21000 Split
Jurica Glavina – voditelj poslova

Mjerodavno tijelo: 
Republika Hrvatska
Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji
Ured za turizam
Klasa: UP-I-024-02/01-04/585
Ur. Broj: 2181-06/01-01-2-IK i
Klasa: UP/i-334-08/07-10/10
Ur. Broj: 2181-01-2-07-33/lb

ID kod: HR-AB-21-060077916
IBAN: HR5424840081100713473 Raiffeisenbank – Split

Kupci i korisnici naših usluga eventualne prigovore u pisanom obliku mogu upiti na email info@eklata.com ili poštom na našu adresu. 

Opći uvjeti poslovanja – kliknite ovdje 

Eklata d.o.o.
OIB: 11849965226
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu
Temeljni kapital u iznosu 1,773.900,00 kn uplaćen u cijelosti  
Predsjednik uprave Društva Jurica Glavina 
 

Naš tim sastoji se od preko dvadeset visoko educiranih turističkih djelatnika. Svi programi u potpunosti su prilagođeni nastavnom planu, a vozni park udovoljava svim zakonskim propisima. Prvi u Hrvatskoj smo uspješno integrirali društvenu, sportsko-rekreativnu i večernju animaciju u svoje programe, a danas smo jedini koji istu nudimo za cijelo vrijeme trajanja putovanja, neovisno o destinaciji.

Newsletter